Acasa

                                             PROGRAM DE DESFĂȘURARE A INTÂLNIRILOR CU PARTENERII

DIN CADRUL PROIECTULUI: “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ IN MICROREGIUNEA  MARA-NATUR”

NR CRT

DOMENIU DE DEZVOLTARE

DATA

LOCALITATEA

1

ECONOMIC

10.03.2016 

BAIA SPRIE

2

SOCIAL

15.03.2016 

3

PROTECȚIA MEDIULUI

25.03.2016 

4

BUNĂ GUVERNARE ȘI VALIDARE SDL

30.03.2016

 

Întâlnirile cu partenerii din Asociație au scopul de a identifica nevoile, a stabili și ierarhiza prioritățile SDL în contextul obiectivelor propuse dar și pentru stabilirea măsurilor și alocărilor financiare aferente măsurilor propuse în cadrul SDL pentru atingerea obiectivelor.

Întâlnirile au fost structurate pe domenii de dezvoltare:

·         domeniul economic cu tematici legate de: sectorul agricol, sectorul non-agricol și turism;

·         domeniul social cu tematici legate de: educație, sănătate, cultură, sport, asistență socială și forță de muncă)

·         domeniul protecției mediului cu tematici legate de: managementul de mediu (apă, canalizare, deșeuri), biodiversitate și ecologie;

          În întâlnirea finală s-a abordat buna guvernare: aranjamente instituționale pentru implementarea SDL, sistemul de monitorizare și evaluare, rețele de cooperare și alte surse de finanțare din alte fonduri.

          După finalizarea elaborării strategiei s-a supus validării și se depune pentru evaluare și selecție.

Proiectul are ca scop continuarea dezvoltării Microregiunii Mara Natur prin intermediul sprijinului acordat unor proiecte inovative identificate și conturate prin măsurile pe care le vom promova și finanța, în funcție de nevoile din teritoriul microregiunii, în noua Strategie de Dezvoltare Locală  a Asociației.

e-mail: secretariat@maranatur.ro; manager@maranatur.ro

mobil: 0747287990 ; 0758107000

site: www.maranatur.ro